Yhdistyksemme

Hämeenkyrön ammattiosaston toimialuetta on Hämeenkyrön kunta. 

 

Hämeenkyrön ammattiosaston hallituksen jäsenten tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. 

 

 

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

 

Tehtävänämme on jäsenten ammatillinen edunvalvonta, työoloihin vaikuttaminen ja terveydenhuoltohenkilöstön keskinäisen yhteenkuuluvuuden edistäminen.

 

Tehyn vahvuutena on jäsenten ammattien laajaalaisuus ja vankka ammattitaito. Tehyläisten joukkovoima on edunvalvonnan valttikortti, meitä tehyläisiä on jo yli 150 000. 

Tehy edustaa koulutettua hoitohenkilöstöä sekä alan opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalla kunnallisella ja yksityisellä sektorilla sekä valtiolla.