Historiaa

Tehyn Hämeenkyrön ammattiosasto 351 ry:n historiikki:

 

30 vuotta Tehyläistä ammattiyhdistystoimintaa v. 1981–2011

 

Tehyn Hämeenkyrö-Viljakkalan ammattiosaston perustava kokous pidettiin 11.3.1981 Hämeenkyrön terveyskeskuksen neuvotteluhuoneessa.

 

Samana vuonna perustettiin tulevan suurjärjestön peruselementeiksi 320 ammattiosastoa sekä 15 piiriyhdistystä. Piiriyhdistykset on sittemmin lakkautettu.

 

Tehy-lehteä alettiin julkaista jäsenten yhteiseksi tiennäyttäjäksi jo 1981 alusta.

 

Itse Tehy perustettiin 7. kesäkuuta 1982.

 

Valtakunnallisen ammattiliiton perustivat: Hammashoitajaliitto,

Suomen Kätilöliitto, Laboratoriohoitajayhdistys, Lastenhoitajaliitto, Lääkintävoimistelijaliitto ja Sairaanhoitajaliitto.

Perustajajärjestöt tulivat Tehyn ammatillis-aatteellisiksi yhteistyöjäsenjärjestöiksi.

Nykyisin yhteistyöjäsenjärjestöjä on yhdeksän: Suomen Bioanalyytikkoliitto,

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Kätilöliitto, Suomen Lastenhoitoalan Liitto, Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto.

Tehyn rakennustyö oli laitettu käyntiin jo 1970-luvulla eli uutta järjestöä ei runnottu väkisin kasaan, vaan asiat ja voimasuhteet neuvoteltiin vuosien kuluessa.

Historiallista oli sekin, että Tehy käytti ensimmäisenä ammattijärjestönä tv-mainontaa uuden järjestön tunnetuksi tekemiseksi.

Tehyn I puheenjohtajaksi valittiin Toini Nousiainen, joka toimi tehtävässään v.1982–85. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat olleet Aila Jokinen v.1985–89, Raija Hukkamäki v.1989–97 ja Jaana Laitinen-Pesola v:sta 1997-.

 

Tehyn Hämeenkyrön-Viljakkalan ao:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin sairaanhoitaja Anja Teiskonlahti ja sihteeriksi laboratorionhoitaja Riitta Niikkonen.

 

Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä ja heille varajäsenet. Samalla pohjalla toimitaan edelleenkin.

Ammattiosastomme puheenjohtajina ovat 30-vuotisen taipaleen aikana toimineet:

Anja Teiskonlahti, Anna-Liisa Vainionpää, Sirkku Ranta, Päivi Leppänen, Susanna Kiiltomäki, Pia Tuohenmaa, Jaana Hauskamaa ja Tarja Kukkula.

Ammattiosaston hallituksessa on haluttu säilyttää eri ammattiryhmien edustus ja laaja-alainen näkemys Hämeenkyrön tehyläisten asioista.

Ammattiosaston nimi muuttui Hämeenkyrön ammattiosastoksi v.2007 kun Viljakkala liittyi Ylöjärveen kuntaliitosten myötä.

 

Tehyn perustaminen teki koulutettujen hoitajien työn aiempaa näkyvämmäksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja antoi edunvalvonnalle uutta uskottavuutta.

 

Vuoden 1983 lakko on nimetty Suomen suosituimmaksi lakoksi.

Uuden järjestön ensimmäinen voimannäyte sai tuekseen ainutlaatuisen laajan ja voimakkaan kansalaismielipiteen. Se myös toi konkreettista tulosta eli palkankorotuksia.

 

Vuoden 1995 työtaistelu mursi laman

 

Kun Tehy vuonna 1994 ryhtyi valmistautumaan seuraavaan neuvottelukierrokseen, mikään lamanharmaassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä ei rohkaissut lakkovalmisteluihin.

Myös Tehyn sisäinen tilanne oli vaikea. Edellinen sopimusratkaisu oli jättänyt jäsenten keskuuteen poikkeuksellisen kipeitä tuntoja. Suuri osa jäsenistä ei lainkaan uskonut, että palkanalennuksilta voitaisiin välttyä, eivätkä loputkaan juuri luottaneet lakon voimaan.

Näistä lähtökohdista veimme työtaistelun läpi kaikella kunnialla. Rikkureita ei juuri ollut ja lakkorintama pysyi henkisesti lujana, vaikka media ei ollut lainkaan yhtä suopea kuin edellisen työtaistelun aikaan. Yhteinen taistelu yhdisti tehyläisiä entisestään.

Palkkakehitys saatiin uudelleen käännetyksi nousuun. Tehy oli arvioinut tilanteen oikein: kun bruttokansantuote oli edellisenä vuonna kasvanut ensimmäisen kerran vuosiin, oli oikea hetki murtaa laman henkinen yliote myös terveydenhuollossa.

 

Tehyn työtaistelun aikana vuonna 2007 säädettiin laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana (1027/2007) eli laki potilasturvallisuuden varmistamisesta ja pakkotyötä koskeva yleissopimus nro 29.

 

Laki mahdollisti terveydenhuollon ammattihenkilöiden määräämisen joukkoirtisanoutumisen piirissä oleviin työtehtäviin, ns. potilasturvatyöhön. Kyseessä oli määräaikainen erityislaki. Potilasturvatyötä ei käytännössä aloitettu, koska joukkoirtisanoutuminen peruuntui sopimusratkaisun myötä.

Tämä sopimusratkaisu toi Tehylle ns. Tehy-pöytäkirjan ja oman neuvotteluoikeuden tehyläisten asioissa kuluneella sopimuskaudella. TNJ-yhteistyö Superin kanssa päättyi tämän työtaistelun myötä.

Tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa sopimusneuvottelut ovat taas käynnissä ja tukitoimia valmistellaan.  Oma sopimus on edelleen Tehylle tärkeä tavoite!

Tehy on kasvanut järjestönä. Tehyssä on 150 000 jäsentä, joista noin 23 000 on opiskelijoita. Tehyn jäsenistä 93 % on naisia.

Tehy toimii suomalaisessa yhteiskunnassa jäsentensä ammatillisen aseman ja koulutuksen puolesta. Tehy vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen sekä koulutus- ja työvoimapolitiikkaan. Se tuo esille alan koulutetulle henkilöstölle tärkeitä asioita ja näkökulmia. Kansainvälinen, erityisesti EU-tason vaikuttaminen, kasvaa jatkuvasti.

 

Tehyn Hämeenkyrön ammattiosastossa on tällä hetkellä 111 jäsentä.

 

Hauska yhteensattuma on, että 20 vuotishistoriikissa on täsmälleen sama luku. Jäsenmäärämme on ollut kasvussa viime vuodet ja Viljakkalan jäsenten poislähtö on kurottu umpeen. Saavutimme hallituksen asettaman jäsenhankintatavoitteen tälle vuodelle eli 10 uutta jäsentä.

Jäsenistämme 103 on naisia ja 8 on miehiä. Jäsenistömme työpaikkoja ovat terveyskeskus, Kurjenmäkikoti, päivähoito, kotihoito, Ikaalisten ambulanssipalvelu Oy, yksityiset ja muut työnantajat.

Hämeenkyrön ammattiosaston toimintaa ovat ohjanneet Tehyn toimintaohjeet ja edellä mainitut tapahtumat. Jäsenten edunvalvonta, virkistys ja yhteenkuuluvuuden vaalinta erilaisin tapahtumin ovat olleet tärkeimmät ohjenuorat hallitustyöskentelylle.

Historia elää aina omaa elämäänsä. Yhteistyö Viljakkalan kanssa päättyi vain muutama vuosi sitten ja nyt käynnistellään yhteistyötä Ikaalisten ammattiosaston kanssa. Yhteinen retki Helsinkiin on jo järjestetty ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen suunnittelun myötä on yhteinen RAKE-ryhmä nimetty toimimaan henkilöstön aseman yhtenäistämiseksi. Lähivuodet näyttävät, kuinka laajalla toiminta-alueella ammattiosastomme toimii.

Hämeenkyrön tehyläisten osallistumisaktiivisuus ansaitsee erityismaininnan. Jäsenistö lähtee innolla mukaan retkiin ja myös virallisiin kokouksiin kiitettävällä tavalla.

Tänä iltana vietämme pikkujoulua 30-vuotistunnelmissa ja osallistumisprosentti lähentelee 50 %.

Se on historiallinen osallistumisprosentti Tehyn sisällä!

 

Onnittelut meille ja 30-vuotiaalle ammattiosastollemme!

 

17.11.2011, Juhlatalo Nuuttila, Hämeenkyrö.

Tarja Kukkula, puheenjohtaja

 

Lähteet:

Ulla-Maija Kosken 20v. historiikki

Tehyn materiaali ja verkkosivut